Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Kiên Thành

Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
c2.kienthanh.tranyen@yenbai.edu.vn